Network Menu

Advent

”När fjärde ljuset brinner, vi hämtar julegran och alla barnen räknar dan före dan före dopparedan.”

Fjärde advent; Foto: Li Ansefelt Thornton

Fjärde advent; Foto: Li Ansefelt Thornton

Advent kommer från latinets adventus som betyder ”ankomst” och det som åsyftas är Jesus ankomst på juldagen. Adventstiden börjar med den första söndagen i advent som infaller fyra söndagar före juldagen och håller på fram till julaftonskvällen. Advent har aldrig varit någon viktig tradition i Sverige.

Egentligen är det först på 1900-talet som intresset för adventsfirandet tagit fart och första advent blivit årets största kyrkogångsdag.

Källa: http://hogtider.wordpress.com/