Network Menu

Adventskalenderns historia

Hur startades idéen om att ha en adventskalender?

AdventskalenderAdventskalenderns historia började i mitten av 1880-talet när en tysk mamma ville göra tiden fram till jul lite lättare för sin fyraårige son Gerhard. Hon gjorde i ordning en bit färgglad kartong med tjugofyra kakor på. Pojken fick sedan äta en kaka om dagen fram till jul. Många år senare blev Gerhard Lang delägare i ett tryckeri. Han mindes sin barndoms kak-kalender, vilket inspirerade honom till att vid 1900-talets början ge ut den första tryckta adventskalendern. Den bestod av två ark varav det ena hade tjugofyra julmotiv, som efter hand klipptes ut och fästes på motsvarande plats på det andra arket. Succén blev oväntat stor och på 1920-talet skapade Lang en ny variant med luckor och tredimensionella adventskalendrar avsedda för innehåll i form av föremål. Dessa hade stadsmotiv och religiösa motiv. 1930-talets ekonomiska depression stoppade framgångarna. Andra tryckerier hade emellertid börjat trycka adventskalendrar så produktionen fortsatte fram tills andra världskrigets restriktioner och materialbrist.

1946 tvingades Rickard Sellmer i tyska Stuttgart skaffa sig kontakter med amerikanska armén för att kunna återuppta produktionen. Sellmer lyckades på så sätt erövra den amerikanska marknaden. Hans firma lever kvar än idag och är det enda tryckeriet i Tyskland som enbart trycker adventskalendrar och andra julprodukter.

Källe: sv.wikipedia.org/wiki/Julkalender