Network Menu

SWEAs filmtävling 2014

… och priset går till …

SWEAs Roll-up BannerUnder april 2014 utlyste SWEA Internationals PR-kommitté (pr.swea.org) en filmtävling för SWEA-medlemmar och avdelningar. Korta filmer (60 sek max) skulle spegla SWEA-medlemmarnas bild av SWEA, med svar på frågor som:

  • Vad är för dig det bästa med SWEA?
  • Varför blev du SWEA-medlem?
  • Varför är du medlem i SWEA?
  • Vad får du ut av att vara SWEA-medlem?
  • Vad ger SWEA dig?

Filmens syfte skulle vara att locka nya medlemmar genom att ge en tydlig bild av vad SWEA betyder för oss som svenskor ute i världen. Bidragen fick vara roliga, allvarliga, kreativa och gärna utomhus så att det skildrade var i världen deltagarna befann sig. Juryn bedömde alla inkomna filmer enligt tre kriterier: innehåll (50%), kreativitet (25%) och filmkvalité (25%).

PR-kommittén tackar för alla insända bidrag. Den vinnande avdelningen får i första pris en SWEA Roll-up banner.

GRATTIS till SWEA Dubai för deras vinnande bidrag!


OBS! Klicka på ”CC” (Closed Captions) för att se textning.