Network Menu

Sång till SWEA

Sång till SWEA skrevs av SWEAs tredje Internationella Ordförande, Louise Enhörning, året efter att hon avslutade sitt mandat som IO, 1991. Den har blivit en tradition på lokala och internationella samlingar av Sweor. Titta på både Händer i SWEA-land och InternInfo (för AO osv) för en PDF-sida med sången.

Sången Flickorna i Småland skrevs 1912 av Karl Williams (text) och Fridolf Lundberg (musik). Enligt Svenska Turistföreningens årsskrift 1968 fick Williams inspiration till sången en söndag i mitten av 1912 när han cyklade från Hamneda till en fest i Torpa. När han fått punktering och skulle laga cykelringen fick han se tre granna flickor på de närbelägna ljungbackarna. [Från wikipedia] Längre ner på denna sida finns länkar till tre olika inspelningar av melodin.

Tack, Louise, för en underbar gåva till alla Sweor under de senaste 24 åren!

SWEA 25-årsjubileum på Confidencen

SWEA 25-årsjubileum på Confidencen
Tagen med Kerstin Alms kamera av Mikael Franzen, präst i Los Angeles tog bilden. Gunnar Andersson, honorär generalkonsul för Österrike, sponsrade och betalade för dessa frisyrer.

Sång till SWEA

Melodi: Flickorna i Småland
Text: Louise Enhörning, 1991

Från lingonröda tuvor och från villande mo
Vi vände bort och valde att i vida världen bo
Vårt Sverige-minne vårdar vi i nya länders famn,
Och rötterna vi värnar om, och SWEA är vårt namn!

Här är Sweor ifrån öster, här är Sweor ifrån väst,
Här är Sweor ifrån söder och från norr på denna fest –
Med kultur och tradition, musik och böcker, mat och dans
Svenska rotsystemet odlar vi med SWEAs assistans.

Till lingonröda tuvor och till villande mo
Går tankarna från fjärran land där vi har valt att bo.
Om längtan hem känns svidande, och vi behöver få
En lindring av vårt lidande, vi kan till SWEA gå…

Ja, visst kan Sweorna i söder, visst kan Sweorna i öst,
Visst kan Sweorna i norr och väst ge uppmuntran och tröst,
Med vårt nätverk till varandra ger vi hjälp och stöd och råd,
Och kring jordens riken spinner vi en blågul SWEA-tråd!

Med lingonröda tuvor och med villande mo
I minnet kan vi var som helst i vida världen bo,
Och när man är en Swea så känns vägen mindre lång
Till Sverige, när vi samlas här och brister ut i sång…

Ja, här är Sweor ifrån söder, här är Sweor ifrån nord,
Här är Sweor ifrån väster och från öst kring dessa bord –
Vad vore livet utan SWEA, ja, den tanken vore svår –
Låt oss hurra nu för SWEA, SWEA leve hundra år!
Half Column

Yellow Note by Jeff Kubina

Yellow Note by Jeff Kubina
[CC BY-SA 2.0 on Flickr]

Videos för Flickorna i Småland

Delta Rhythm Boys, 1951 [på YouTube]

Margareta Kjellberg (78 rpm inspelning) [på YouTube]

Musik med dans (börjar med en 30-sekunders reklam på tyska)
video-med-dans