Network Menu

SWEAs donationer

SWEA donerar varje år betydande summor till svenskrelaterade ändamål världen över. Det är genom medlemsavgifter, julmarknader, lotterier och inkomstbringande program som dessa donationer blir möjliga.

Många lokalavdelningar donerar till universitet med svenskundervisning som t.ex. Arizona State University, University of Michigan och Stockholms universitet. Andra väljer att donera till sina lokala svenska skolor för kompletterande svenskundervisning. Många avdelningar donerar även till enstaka punktinsatser som arrangeras tillsammans med olika svenska kulturgrupper.

Här får ni läsa om några exempel på gemensamma SWEA-projekt. För flera exempel titta på https://swea.org/stipendierdonationer/donationer/

Text: Ingrid Westin, SWEA Stockholm

World Scout Jamboree

Under en sommarvecka 2011 slog omkring 39.000 scouter från jordens alla hörn upp läger på Rinkabyfältet utanför Åhus i nordöstra Skåne. Då hölls det första World Scout Jamboree-lägret i Sverige och SWEA var med som diamantsponsor. Enskilda Sweor världen över hade samlat in 160.000 SEK till organisationen och SWEA hade ett eget tält där vi presenterade oss.

World Scout Jamboree

Nationalmuseum i Stockholm

År 2009, i samband med sitt 30-årsjubileum, skänkte SWEA 430.000 SEK till Nationalmuseum. Av gåvan som samlats in från SWEA-avdelningar och privata Sweor över hela världen är 350.000 SEK öronmärkta för en film som sprider kunskap om Nationalmuseum och dess konstskatter.

Logo-SWEA-Nationalmuseum 

Vikingasymposium i Colorado

Ibland är det vissa projekt som lockar. SWEA Denver donerade till ett Vikingasymposium som anordnades av University of Colorado. De sakkunniga som presenterade sina rön inom vikingaforskningen kom från Norge, Sverige, Danmark, Island och England. Bland ämnen som diskuterades var isländska sagor,”The effect of Viking Settlements on Flora and Fauna”.

 

Blommor och kaffebröd

Några avdelningar har speciella ”skyddslingar”, som t ex Scandinavian Living Center i Boston-området, vilket har fått stöd av SWEA Boston sedan många år, inte bara ekonomiskt. ”Besöksgruppen” hälsar på de gamla på hemmet regelbundet med blommor och kaffebröd. Deras besök är mycket uppskattade!

ScandinavianLivingCentreBoston

Restaurering i Rom

SWEA som organisation är inte aktiv inom kyrkoverksamheten. Det finns emellertid lokalavdelningar som stöder lokala kyrkor med svensk anknytning. Ett lite annorlunda bidrag från Sweorna i Rom gick till restaureringen av epitafiet på Drottning Christinas sarkofag i Peterskyrkan. Före rengöringen och restaureringsarbetet hade det varit omöjligt att läsa inskriften. Det pietetsfulla arbetet utfördes av Agneta Freccero, en Rom-Swea. Vid avtäckningen deltog Madre Tecla som är abbedissa på Birgittaklostret i Rom. Naturligtvis var SWEA Roms hedersmedlem och SWEA Årets Kvinna 1995, Lise-Lotte Lybeck-Erixon också närvarande. Hon var initiativtagare till projektet. Blommorna på sarkofagen var sända av Drottning Silvia.

 
DenHeligaBirgitta

Stöd till barn

Många svenska skolor som undervisar utlandssvenska barn världen över får ekonomisk hjälp och mycket stöd genom SWEA. Under 2001 kom en avsevärd summa från privata donationer från Sweor i hela världen till Drottning Silvias World Childhood Foundation (http://www.childhood.org/), det året då Drottningen valdes till Årets Svenska Kvinna.

 
Childhood