Network Menu

35 år och tio Internationella Ordförande

SWEA Internationals ordförande leder, samordnar och ansvarar för vår världsvida organisation. Under SWEAs 35 år har vi haft tio internationella ordförande (IO). Här följer en kort presentation av dessa mycket kompetenta SWEA-medlemmar, som varit aktiva i många SWEA sammanhang.

1979-1984 Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles

Agneta Nilsson på Los Angeles 20-årsjubilem (1999); Foto: Kerstin Alm

Agneta Nilsson på Los Angeles 20-årsjubilem (1999)
Foto: Kerstin Alm

Född och uppvuxen i Stockholm kom Agneta 1961 till USA. Agneta grundade SWEA 1979 och var dess första internationella ordförande. Under ett trettiotal år har hon som värdefull och aktiv styrelsemedlem sett organisationen växa till fler än sju tusen medlemmar i ett sjuttiotal avdelningar spridda över drygt trettio länder. På hennes tillskyndan har SWEAs tre stipendiefonder och utmärkelsen Årets Svenska Kvinna instiftats. Agneta tog initiativet till och håller fortfarande sin hand över den mycket populära sommarresan, som varje år går till ett landskap i Sverige. Den första resan gick 1999 till Skåne och 2015 står Jämtland på tur. Agneta är sedan ett par år tillbaka SWEAs Chairman Emeritus.

1984-1988 Vanja Haley, SWEA Orange County

Vanja Haley på Los Angeles 20-årsjubilem (1999); Foto: Kerstin Alm

Vanja Haley på Los Angeles 20-årsjubilem (1999)
Foto: Kerstin Alm

Vanja tog studenten i Östersund, studerade utomlands och tog en fil. mag. vid Göteborgs universitet. Hon var med och startade SWEAs första “barn” — SWEA-avdelningen i Orange County — som invigdes den 5 mars 1980. Vanja var ordförande i SWEA Orange County 1982-1985 och 1992-1996. Därefter har hon innehaft olika poster i dess styrelse. Nu är hon “pensionerad”, men hon bjuder fortfarande årligen in Sweor till olika evenemang i sitt hem.

1988-1990 Louise Enhörning, SWEA Toronto

Louise Enhörning; Foto: Kerstin Alm

Louise Enhörning
Foto: Kerstin Alm

Louise växte upp och gick i skolan i Stockholm, där hon sedan tog en fil. kand. i språk vid Stockholms universitet. Hon bodde i USA 1961-64 och emigrerade 1971 till Toronto i Kanada. 1982 var hon med om att starta SWEA Toronto. Louise blev senare dess ordförande och har också innehaft PR- och programposterna. Efter sin flytt till Buffalo, NY, startade hon en SWEA- grupp under SWEA Toronto. Louise är nu medlem i SWEA South Florida.

1990-1993 Kerstin Mayberry, SWEA Toronto

Kerstin Mayberry; Foto: Kerstin Alm

Kerstin Mayberry
Foto: Kerstin Alm

Kerstin växte upp i Malmö och tog studenten på Spyken i Lund. Som artonåring for hon till Princeton, NJ, som au pair och hon har därefter har bott i New Jersey, Pennsylvania, Tokyo och Washington D.C., innan hon på tidigt 70-tal flyttade till Ontario i Kanada. SWEA har under många år varit ett av hennes stora intressen och hon har bl.a. varit ordförande i SWEA Toronto och medlem i dess kör och folkdanslag.

1994-1997: Gunilla Possenius, SWEA Seoul

Gunilla Possenius; Foto: Kerstin Alm

Gunilla Possenius
Foto: Kerstin Alm

Gunilla föddes i Göteborg och tog studenten i Stockholm. Gunilla har varit Swea sedan 1987 och satt i Stockholms styrelse 1988. Hon var med vid starten av SWEA Genève 1989 och grundade SWEA Lissabon1991, SWEA Seoul 1994, SWEA Vilnius 1998 och har varit ordförande i de flesta av nämnda avdelningar. Under Gunillas tid som IO fick alla avdelningar gemensamma stadgar, då SWEAs General Bylaws for Chapters antogs. Gunilla bor nu i Portugal och Sverige och är medlem i SWEA Lissabon.

1998-2001 Kerstin Velander, SWEA Genève

Kerstin Velander; Foto: Kerstin Alm

Kerstin Velander
Foto: Kerstin Alm

Kerstin växte upp i Malmö. Vid grundandet av SWEA Genève blev hon dess första ordförande. Som IO var hon drivkraften i den stora omorganisationen av SWEA. Kerstin deltog aktivt i det tvååriga utarbetandet av den nya organisationsplanen – en styrelse på tio ledamöter varav sju var regionordförande – som antogs enhälligt av samtliga SWEA-avdelningars ordförande vid SWEAs årsmöte i Budapest 2002. Kerstin personifierade ”SWEA-andan” och var mån om att vi Sweor värnade om varandra. Kerstin gick bort i januari 2013.

2002-2004 Christina Moliteus, SWEA New York

Christina Moliteus; Foto: Kerstin Alm

Christina Moliteus
Foto: Kerstin Alm

Christina, från Västerås och Göteborg, hamnade 1980 i New York och blev Swea där vid starten 1983. Hon har varit ordförande där, samt verkat inom PR och sponsoring. Under hennes tid som IO implementerades den nya organisationsplanen. Det stora firandet av SWEAs 25-årsjubileum 2004 inföll också under Christinas IO-tid. Hennes insatser som kontaktskapare mellan SWEA och svenska institutioner och myndigheter är av stort värde. Hon är nu sammankallande i ÅSK-kommittén och rådgivare åt PR-kommitten.

2005-2006 Siv Svensson, SWEA London

Siv Svensson; Foto: Christer Svensson

Siv Svensson
Foto: Christer Svensson

Siv med bakgrund i Norrköping, Rom, Lissabon och London, började sin SWEA-bana vid starten av SWEA Lissabon där hon var vice AO 1990-1992. Tillbaka i Sverige 1992 blev Siv medlem först i Göteborg och sedan i Örestad. 1999 gick flytten till London där Siv först blev skattmästare under två år och sedan ordförande. 2004 valdes hon till vice IO och året därpå tillträdde hon som IO i SWEA. Vi hade nu en ny organisation och Sivs främsta uppgift var att hålla SWEA-skutan på rätt kurs. Siv är nu medlem i SWEA Göteborg.

2007-2011 Åsa Lena Lööf, SWEA South Florida

Åsa Lena Lööf

Åsa Lena Lööf

Åsa Lena växte upp i Katrineholm och har bott i Los Angeles, Boston, London och Florida. Åsa Lena deltog i det första SWEA-mötet i Stockholm. Hon var med och grundade SWEA UK och var ordförande där 1992-1994. Hon var medlem i SWEA Internationals stipendiekommitté 1991-1995, i exekutivkommitén 1993-1995 och rådgivare till styrelsen 1994-1995. 2005-2006 innehade hon posten som vice IO i SWEA. Under hennes mandat utvecklades SWEAs nya administration med ett virtuellt kontor. Åsa Lena är nu medlem i SWEAs valberedning och i Paskell-kommittén.

Från 2012 Margaret Sikkens Ahlquist, SWEA Holland

Margaret Sikkens Ahlquist; Foto: Yvonne From

Margaret Sikkens Ahlquist
Foto: Yvonne From

Margaret växte upp i Stockholm, utexaminerades från GIH 1979 och 1992 gick flyttlasset till Nederländerna. 2006 kom Margaret med i SWEA Hollands styrelse och var en av organisatörerna bakom SWEAs Världsmöte i Amsterdam. 2007-2009 var hon SWEA Hollands ordförande. Internationellt har Margaret varit medlem både i SWEAs kongresskommitté och valberedning. Som ordförande driver Margaret frågor om organisationsutveckling genom bl.a. öppenhet, tydlighet och en önskan om att vi ska se förnyelse som en utmaning.
Fem IOs: Louise Enhörning, Vanja Haley, Agneta Nilsson, Kerstin Mayberry, Gunilla Possenius

Fem IOs: Louise Enhörning, Vanja Haley, Agneta Nilsson, Kerstin Mayberry, Gunilla Possenius

 

Fem IOs: Vanja Haley, Louise Enhörning, Christina Moliteus, Agneta Nilsson, Åsa Lena Löof; Foto: Kerstin Alm

Fem IOs: Vanja Haley, Louise Enhörning, Christina Moliteus, Agneta Nilsson, Åsa Lena Löof
Foto: Kerstin Alm

 

Christina Moliteus och Agneta Nilsson med Prinsessan Christina på Millesgården under 25-årsjubileum; Foto: Margaretta Simpson

Christina Moliteus och Agneta Nilsson med Prinsessan Christina på Millesgården under 25-årsjubileum
Foto: Margaretta Simpson

 

Christina Moliteus och Agneta Nilsson med H.K.H Kronprinsessan Victoria på Stadshuset under25 årsjubileum; Foto: Margaretta Simpson

Christina Moliteus och Agneta Nilsson med H.K.H Kronprinsessan Victoria på Stadshuset under 25-årsjubileum
Foto: Margaretta Simpson

 

H.M. Drottning Silvia och Kerstin Velander i Göteborg vid Sverigemiddagen då drottningen blev Årets Svenska Kvinna (2001); Foto: Kerstin Alm

H.M. Drottning Silvia och Kerstin Velander i Göteborg vid Sverigemiddagen då drottningen blev Årets Svenska Kvinna (2001)
Foto: Kerstin Alm

 

Kerstin Mayberry vid mikrofon; Foto: Kerstin Alm

Kerstin Mayberry vid mikrofon
Foto: Kerstin Alm

 

Åsa Lena Lööf och Kjerstin Dellert; Foto: Kerstin Alm

Åsa Lena Lööf och Kjerstin Dellert
Foto: Kerstin Alm

 

Margaret Sikkens Ahlquist tackar Åsa Lena Lööf

Margaret Sikkens Ahlquist tackar Åsa Lena Lööf